IZOLATII TERMICE LA ACOPERIS SI HIDROIZOLATII
PRINCIPII GENERALE
Descrierea succinta
Procedeul de izolare propus consta în aplicarea prin pulverizare cu dispozitive de înalta
presiune, pe suprafata de izolat, a spumei de poliuretan preparata la fata locului în instalatii
speciale, mobile.
Spuma de poliuretan se formeaza ca rezultat al reactiei chimice între doua componente lichide
(poliol si izocianat), încalzite si aduse separat în jet, unde se amesteca în raport de 1:1, în
volum. Amestecul de spuma se proiecteaza pe suprafata suport. În functie de grosimea izolatiei
care urmeaza sa fie realizata, se aplica un singur strat sau mai multe straturi suprapuse de
spuma.
Amestecul aplicat se întareste în aproximativ 4 minute, formând un strat izolant de spuma
rigida de poliuretan.
Spuma rigida, realizata cu acest procedeu, este un material pe baza de poliuretan, termo, fono
si hidroizolant, duro-plastic, cu structura celulara predominant închisa (având peste 92% celule
închise).
Elementele componente lichide ale spumei de poliuretan sunt:
– componenta A: un amestec de polioli, continând catalizatori, ignifuganti si agenti
spumanti;
– componenta B: izocianat, care este un difenil-metan-diizocianurat (MDI).
Spuma rigida de poliuretan, realizata in situ, poate avea grosimi diferite, conform prevederii
proiectului de executie a lucrarii de izolare.
Grosimea unui strat de spuma este cuprinsa între 10 si 25 mm. Izolarea cu spuma rigida din
poliuretan se realizeaza în maxim cinci straturi succesive.
Procedeul permite realizarea izolarii termice, fonice si impermeabilizarea, in situ, a
constructiilor, într-o singura operatiune.
În situatiile în care izolatia se aplica la exterior si nu poate fi tencuita, pentru a o proteja de
agentii atmosferici si radiatiile solare, pe ea se aplica o vopsea speciala.
Instalatia mobila de executarea izolatiei are urmatoarele componente principale: generator de
curent, compresor de aer, rezervor de polioli, rezervor de izocianat, echipament pentru
încalzirea si pomparea componentelor lichide ale spumei, pompe pneumatice, manson cu trei
furtunuri (câte unul pentru componente si unul pentru aer comprimat) si pistol de pulverizare.
Identificarea produsului
Procedeul se identifica prin elementele sale caracteristice.
Elementele componente ale spumei de poliuretan, poliolul si izocianatul se livreaza în butoaie
metalice de 200 litri sau 1000 litri, prevazute cu eticheta pe care se specifica:
– denumirea/marca fabricantului;
– denumirea comerciala a materialului;
– data si numarul lotului de fabricatie;
– instructiuni de transport, depozitare, utilizare;
– atentionari riscuri;
– viza controlului tehnic al calitatii.
Domenii acceptate de utilizare în constructii
Procedeul se aplica conform proiectului tehnic si a detaliilor de executie întocmit cu respectarea
Legii 10/1995 privind calitatea în constructii cu modificarile si completarile ulterioare si a
reglementarilor tehnice în vigoare.
Procedeul de izolare cu spuma rigida de poliuretan se poate aplica pe orice suprafata uzuala în
constructii, atât în exterior cât si în interior, la izolarea acoperisurilor plane si înclinate,
peretilor, elevatiilor, pardoselilor, fundatiilor precum si la izolarea depozitelor, camerelor
frigorifice, piscinelor, cisternelor etc. Procedeul se poate utiliza inclusiv în medii industriale
agresive.
Aptitudinea de exploatare în constructii
Izolatia realizata prin procedeu îndeplineste cerintele din Legea nr. 10/1995, modificata cu
Legea nr. 123/2007, privind calitatea în constructii în ceea ce priveste:
– Rezistenta mecanica si stabilitate: Izolarea in situ cu spuma rigida de poliuretan nu
influenteaza rezistenta si stabilitatea generala a constructiei la care se aplica.
– Securitate la incendiu: Izolatia din spuma rigida de poliuretan se încadreaza în clasa de
reactie la foc E-d2 (C4).
– Igiena, sanatate, mediu: Spuma rigida de poliuretan nu dauneaza sanatatii oamenilor
sau mediului, nu degaja noxe, nu este radioactiva si nu este cuprinsa în lista noxelor
cancerigene sau potential cancerigene, conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr.
91/2002.
– Siguranta în exploatare: Procedeul de izolare, realizat în conditiile tehnice si de siguranta
prevazute de producator nu prezinta riscuri de accidentare pentru utilizatori. Datorita
aderentei foarte bune la orice tip de suprafata si mentinerii proprietatilor în timp, nu
exista un risc de desprindere a izolatiei din spuma rigida de poliuretan de suportul pe
care se aplica.
– Protectia împotriva zgomotului: Indicele de atenuare acustica a izolatiei din spuma rigida
de poliuretan aplicat pe zidarie din caramida, beton, lemn, tabla, azbociment are
valoarea R=47 dB pentru un strat de spuma de grosime 2-3 cm, R=49 dB pentru un
strat de grosime 4 cm, respectiv R=52 dB pentru un strat de spuma rigida de poliuretan
de 5 cm.
– Economie de energie si izolare termica: Izolatia din spuma rigida de poliuretan, aplicata
in situ, are proprietati termoizolante ridicate care satisface exigentele reglementate
privind izolarea termica a constructiilor civile, industriale si agricole. Coeficientul de
conductivitate termica al spumei rigide de poliuretan aplicate in situ, are valoarea
declarata de 0,018 W/m.K. Coeficientul de transfer termic al ansamblului suport +
termoizolatie se determina de la caz la caz, tinând seama de grosimea stratului de
spuma de poliuretan aplicat si de grosimea si natura materialelor din care este realizat
elementul suport. Termoizolarea cu spuma rigida de poliuretan a elementelor de
constructii contribuie la obtinerea confortului termic si la economia de energie în
constructii. Izolatia aplicata este permeabila la vapori de apa. Stratul izolant din spuma
rigida de poliuretan cu structura celulara predominant închisa si impermeabila la apa,
asigura si izolarea hidrofuga a zonei de constructii la care se aplica si poate înlocui
hidroizolatia clasica.
Durabilitatea (fiabilitatea) si întretinerea

Izolatia din spuma rigida de poliuretan, realizata prin procedeu, cu structura celulara
predominant închisa, are absorbtie de apa redusa, rezistenta buna la uleiuri minerale, acizi si
alcalini diluati, gaze de esapament, poluare industriala si aderenta foarte buna la toate tipurile
de suprafete uzuale în constructii.
În conditii de exploatare normala, în domeniile specificate si protejate de razele UV, durata de
viata a izolatiei din spuma rigida de poliuretan este de cel putin 40 ani.
Izolatia din spuma rigida de poliuretan aplicata in situ nu necesita lucrari de întretinere.
Materia prima
Elementele componente lichide ale spumei rigide de poliuretan, utilizate de procedeu, trebuie sa
fie fabricate de firma specializate, agrementate.
Fabricarea se va face pe linii tehnologice moderne, specifice realizarii acestor produse, care sa
asigura realizarea componentelor la parametrii ceruti pentru acestea.
La receptia materiilor prime se verifica conformitatea acestora cu documentele însotitoare
emise de furnizori.
Conditii de fabricare
Componentele spumei rigide de poliuretan (polioli si izocianat) trebuie sa se realizeze în
conformitate cu prevederile standardului UNE 92120-1:1998 pentru spuma rigida de poliuretan
aplicat in situ prin pulverizare, pe linii tehnologice moderne care sa asigure realizarea
produselor la parametrii ceruti si mentinerea calitatii produselor.
Conditii de livrare
La livrare componentele spumei rigide de poliuretan trebuie sa fie însotite de declaratia de
conformitate a producatorului cu agrementul tehnic, conform standardului SR EN ISO/CEI
17050-1:2005, de certificatele de calitate aferente lotului de fabricatie, de fisele tehnice, de
instructiuni de utilizare si de fisele cu date de siguranta, redactate în limba româna.
Componentele se livreaza în butoaie metalice de 200 litri, atât pentru componenta „A” (poliol),
cât si pentru componenta „B”(izocianat).
Transportul componentelor, în bidoane metalice închise ermetic, se face în mijloace de
transport auto sau CF acoperite, ferite de umezeala, intemperii si radiatii solare.
Pentru depozitarea de lunga si scurta durata producatorul precizeaza conditiile de depozitare
(clasa de periculozitate, temperatura, umiditate etc.).

PUNEREA IN OPERA
Lucrarile de izolare a constructiilor cu spuma rigida de poliuretan aplicata in situ se executa fara
dificultati particulare, într-o lucrare de precizie normala, cu personal calificat, în conditiile
respectarii instructiunilor de punere în opera prevazute de firma producatoare de materii prime
pentru sistemul de pulverizare cu spuma dura din poliuretan. Pentru prepararea si aplicarea in
situ a izolatiei din spuma rigida de poliuretan se utilizeaza instalatii de înalta presiune.
Echipamentele pentru punerea în opera a izolatiei din spuma rigida de poliuretan trebuie sa fie
mobile, performante, sa asigure realizarea izolatiei la parametrii prevazuti si mentinerea
constantei calitatii acesteia.
Înainte de aplicarea spumei se verifica starea suprafetei suportului.
Suprafata suportului trebuie sa fie curata, uscata, fara praf si grasimi. Daca suportul este
metalic, aceasta trebuie sa fie fara oxizi si rugina iar pentru asigurarea unei aderente bune a
spumei se recomanda aplicarea în prealabil a unui strat de grund.
Operatiile principale ale procedeului de izolare sunt urmatoarele:
– se curata suprafata de lucru si se verifica daca este uscata;
– se porneste generatorul de curent de 380 V;
– se porneste compresorul de aer;
– se porneste instalatia de încalzire si de pompare a amestecului;
– se face reglarea instalatiei de încalzire în functie de temperatura ambianta, temperatura
suprafetei de izolat si de temperatura componentelor lichide din rezervoare (bidoane);
– se deruleaza furtunurile pâna la suprafata de lucru;
– se actioneaza pistolul si se pulverizeaza amestecul de spuma pe suprafata de lucru;
– in cazul in care este prevazuta si un strat de protectie (vopsea sau poliuretan cu
densitate foarte mare vopsit in masa) se pulverizeaza peste straturile de spuma dura din
poliuretan.
În momentul în care se actioneaza pistolul de aplicare a amestecului se pornesc cele doua
pompe pneumatice, dispuse, una în bidonul de poliol iar cealalta în bidonul de izocianat, care
împing lichidele din bidoane în rezervorul instalatiei de încalzire.
Din rezervor, lichidele sunt împinse cu pompele proprii la pistol, prin doua furtunuri separate,
încalzite electric. În fata jetului de aer comprimat, se deschid concomitent accesele
componentelor lichide, se regleaza dozajul si se proiecteaza amestecul pe suprafata de lucru.
Eficienta procedeului de izolare este influentat, în special, de urmatorii factori:
– conditiile atmosferice (temperatura, umiditate, vânt etc.);
– conditiile suprafetei suportului (temperatura, umiditate, curatenie, tip material);
– reglajul utilajului de aplicare, adecvat conditiilor existente;
– pozitia suprafetei de lucru (orizontal, vertical, înclinat, acoperis, subsol etc.);
– grosimea si numarul straturilor aplicate.
Modul concret de aplicare a spumei poliuretanice se stabileste pentru fiecare lucrare în parte,
tinând cont însa de urmatoarele reguli generale:
– grosimea unui strat aplicat trebuie sa fie 10-20 mm având în vedere caracterul puternic
exoterm al reactiei de spumare;
– grosimea stratului de spuma este controlabila si se poate modifica variind viteza de
aplicare si/sau marimea camerei de amestec a pistolului;
– pe suprafete reci, primul strat de spuma aplicat are un timp de reactie marit si cresterea
nu este completa, de aceea se recomanda ca primul strat sa fie un grund subtire,
generator de caldura, peste care, se poate realiza stratul urmator la parametrii
prevazuti;
– temperatura recomandata în furtunuri este între +30 0C si +50 0C în functie de conditiile
de mediu;
– temperatura suportului în timpul pulverizarii spumei sa fie cel putin +5 0C;
– procedeul de izolare nu se aplica pe suporturi umede si nici în conditii atmosferice
nefavorabile (temperaturi scazute, umiditate ridicata, precipitatii, vânt etc.);
– spuma rigida aplicata în exterior capata o culoare închisa si devine casanta la actiunea
razelor UV. De aceea, pentru aplicatiile la exterior, suprafetele izolate trebuie protejate
cu vopsea speciala sau poiliuretan cu densitate foarte mare vopsit in masa. Executarea
lucrarilor de izolare se face în conditiile respectarii prevederilor din fisele tehnice de
securitate ale produselor, elaborate de producator.
Ca masuri de protectia muncii, se folosesc echipamente adecvate de protectie (combinezon,
ochelari, manusi, pantofi etc.) pentru evitarea contactului solutiei de pulverizare cu ochii si cu
pielea.
Controlul procedeului
Înainte de aplicarea spumei se verifica:
– starea tehnica a instalatiei de pulverizare;
– termenul de valabilitate a componentelor;
– starea suprafetei suportului;
– temperaturile (mediului, suportului si a componentelor din bidoane).
La începerea pulverizarii spumei se verifica:
– temperatura furtunurilor componentelor;
– reglajul instalatiei de pulverizare;
– aspectul si grosimea stratului de spuma realizata.
Dupa terminarea procesului de aplicare a spumei se verifica stratul izolant de spuma rigida de
poliuretan rezultat: aspect, grosime, aderenta la suport, densitate.
Suportul pe care se aplica structurile hidroizolante va fi uscat, degresat, curat si desprafuit.
Se va verifica existenta si calitatea montarii tuturor elementelor constructive si anexe la care se
racordeaza hidroizolatia precum si corecta executie a acestora (receptoare de scurgere,
strapungeri, elemente de fixare, elemente auxiliare, base etc).
Componentele lichide ale spumei poliuretanice (poliol si izocianat) se depoziteaza în bidoane
metalice închise ermetic, în spatii închise si uscate, la temperaturi între +15 0C si +25 0C,
ferite de umezeala, intemperii si de radiatii solare.
Conditii de punere în opera
Procedeul de izolare cu spuma rigida de poliuretan, aplicata in situ, se executa cu instalatia si
echipamentele mobile ale producatorului, conform instructiunilor tehnice proprii de executie, în
conditiile respectarii tehnologiei de aplicare data de producatorul materialelor componente si a
prevederilor din Fisele tehnice de securitate ale produselor.
La efectuarea lucrarilor de izolare se respecta si prevederile din urmatoarele reglementari
tehnice:
– C 107/0-2002 „Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la
cladiri”;
– C 203-91 „Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executia lucrarilor de îmbunatatire a
izolarii termice si de remediere a situatiilor de condens”;
– C 125-2005 „Normativ privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si
tratamentelor acustice la cladiri”;
– C 300-94 „Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora”.
La efectuarea lucrarilor de izolare in situ se respecta normele de tehnica securitatii muncii,
specifice acestui gen lucrari, conform cu IM 006-1997 „Norme specifice de protectia muncii
pentru lucrari de zidarie, montaj prefabricate si finisaje în constructii” precum si prevederile
Legii nr. 319/2006 „Legea securitatii si sanatatii în munca”.
Receptia lucrarilor se efectueaza in conformitate cu prevederile normativului C 56-85 “Normativ
pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente”.
Se va lucra cu produse omologate si agrementate de normele in vigoare.
Executia hidroizolatiei cladirilor impotriva apei si/sau a umiditatii mediului trebuie sa se
desfasoare in conditii facile pentru asigurarea calitatii necesare in utilizare, prin respectarea
reglementarilor tehnice in vigoare. Lucrarile se vor executa de catre firme autorizate, cu
personal calificat, specializat in domeniu. Inaintea inceperii lucrarilor, executantul va solicita
proiectantului, daca este cazul, prelucrarea documentatiei de executie, precum si elucidarea
eventualelor neconcordante fata de situatia din teren. Inaintea inceperii lucrarilor, executantul
va elabora documentatia tehnologica de executie (functie de natura si amploarea lucrarilor) si
va stabili graficul de esalonare in raport cu lucrarile conexe si/sau cu lucrarile de alt specific.
Executantul va prelua frontul de lucru in baza procesului verbal, cu indeplinirea tuturor
exigentelor impuse de natura lucrarilor, de prevederile documentatiei de executie si a
reglementarilor specifice in vigoare. Inceperea lucrarilor va fi precedata de organizarea de
santier, in special privind asigurarea punctelor si traseelor de acces, a punctelor si zonelor de
depozitare a gospodariei anexe si a masurilor de protectie a muncii si de paza si prevenire a
incendiilor.
Lucrarile se vor executa strict in conformitate cu conditiile si prevederile documentatiei de
executie si a reglementarilor specifice in vigoare; orice neconcordanta va fi semnalata spre
rezolvare proiectantului de specialitate cu instiintarea beneficiarului. Executantul va intocmi
procese verbale privind diversele faze de executie, in special pentru lucrarile ascunse, impreuna
cu beneficiarul (si cu proiectantul). In unele cazuri se pot opera sondaje de verificare ce vor fi
imediat remediate.
La terminarea executiei se vor intocmi formele de receptie ale lucrarii (cu eventuale observatii
ce vor fi insusite si operate de executant) in baza constatarilor si verificarilor efectuate de o
comisie formata din executant, proiectant si beneficiar. Se vor face, unde este posibil, probari
ale etanseitatii prin inundare pe timp limitat (72 ore) si observarea eventualelor infiltratii.
Structurile hidroizolante si termohidroizolante vor fi asigurate la intreruperea lucrului, incât sa
se evite deteriorarea lucrarii executate datorita factorilor naturali previzibili (precipitatii, vânt)
ce pot actiona pe timpul pauzelor de lucru (noaptea, zile libere).
Aplicarea structurilor hidroizolante se va face pe zone si sensuri determinate, tinânduse seama
in special de pante, de caile de acces, transport si manipulare a materialelor, fara afectarea
zonelor cu lucrari in curs de executie sau terminate.
Dotarile grele de lucru (butelii cu gaz, containere sau paleti cu material hidroizolant, etc.) vor fi
prevazute cu postamente si elemente de transport care sa nu deterioreze suprafetele suport si
cele hidroizolate.
La pante generale mai mici de 2% se admit stagnari de apa pe suprafete limitate.
Conditii climatice
Structurile hidroizolante se vor aplica la exteriorul constructiilor in conditii climatice normale,
adecvate lucrarilor de hidroizolare: fara vânturi puternice sau ploaie, la temperaturi pozitive
(conform prevederilor tehnologice), in general peste + 2°C;
Structurile hidroizolante se vor aplica in conditii de temperatura pozitiva si de perfecta ventilare
a spatiilor in care se lucreaza (in special la lucrul cu produse ce contin solventi organici volatili
sau substante nocive).
Conditii privind protectia muncii si prevenirea incendiilor
Se vor lua toate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor de munca (asigurarea cailor
de acces verticale si orizontale, asigurarea golurilor, dotarea corespunzatoare a mijloacelor de
ridicare a materialelor, etc).

PRINCIPII PRIVIND EXPLOATAREA
Masurile de intretinere preconizate si frecventa acestora trebuiesc stipulate in Dosarul Tehnic
(cartea tehnica a constructiei).
Durabilitatea hidroizolatiilor cladirilor implica un sistem functional privind verificarea,
exploatarea si intretinerea acestora.
Controlul calitatii lucrarilor de termo-hidroizolatii se va face pe parcursul desfasurarii lucrarilor,
pe faze determinate si la terminarea acestora si vor fi stipulate in procese verbale ce se vor
anexa la cartea tehnica a constructiei, astfel:
Verificari pe parcursul lucrarilor:
– calitatea suportului;
– calitatea materialelor hidroizolante;
– pozitionarea si fixarea in structura suport a pieselor inglobate, de trecere, a elementelor
de strapungere etc;
– calitatea executiei pe etape de lucru a structurii hidroizolante si/sau termohidroizolante.
Rectificari:
– rectificari locale, unde este cazul, pe etape de lucru;
– in vederea verificarii finale sau ca urmare a acesteia se vor executa rectificari privind
sistemele de asigurare si protectie, a eventualelor defectiuni locale si de finisare a
suprafetei hidroizolate, unde este cazul.
Verificare finala:
– verificarea de suprafata se va realiza vizual si prin tatonare, urmarind corectitudinea si
calitatea modului de aplicare, lipire, racordare, acoperire, asigurare si de protectie a
structurii hidroizolante (la cerere, se poate face si verificarea structurala prin sondaje
carotare, cu probe de laborator ale acestora);
– verificarea documentelor privind controalele de calitate (procese verbale) efectuate pe
parcursul desfasurarii lucrarilor;
– verificarea prin proba cu apa (unde este posibila realizarea indundarii cu apa) timp de 72
ore (fara a se depasi capacitatea de stabilitate si rezistenta a cladirii).
Verificari periodice:
– verificarea periodica se va realiza conform unei metodologii stabilite de catre beneficiar
cu proiectantul si/sau executantul. Aceasta verificare este recomandabil a fi efectuata la
intervale de doi ani.
Intretinerea:
– La verificarile periodice se va urmari si modul de utilizare a hidroizolatiei. Orice
interventii neprevazute se pot face numai cu acordul proiectantului.
La verificarile periodice se vor avea in vedere:
– Interzicerea oricaror interventii efectuate asupra hidroizolatiei (spargeri, incarcari
suplimentare, ancoraje, etc);

– Interzicerea circulatiei pe suprafetele concepute si realizate ca necirculabile; in acest
sens este recomandabil ca in cazul teraselor necirculabile de mari dimensiuni sau care
cuprind puncte de vizitare, sa se prevada cai de acces ocazional, prin asigurarea unor
zone cu protectii adecvate acestui scop.
Intretinerea hidroizolatiilor este sarcina beneficiarului, conform indicatiilor stipulate in
documentatia tehnica. Intretinerea consta in masuri privind utilizarea corecta si la lucrari de
interventie curente. La lucrarile de interventie curente (ce se refera la izolatiile aparente sau
accesibile, nu la cele ascunse, acoperite de structuri grele) se au in vedere: curatarea sezoniera
periodica a suprafetelor prin inlaturarea depunerilor si vegetatiei (minim de 2 ori pe an;
primavara si la sfârsitul toamnei) prin maturare, precum si curatirea cu atentie pe timpul iernii
a aglomerarilor excesive de zapada sau a ghetii din zonele de dirijare si scurgere a apelor
pluviale; interzicerea schimbarii modului de utilizare a spatiilor hidroizolate fara acordul
proiectantului; mentinerea in conditii functionale a elementelor de protectie a hidroizolatiei
(tencuieli, sape, dalaje, copertine, etc); repararea sau regenerarea zonelor deteriorate
accidental (hidroizolatii si/sau elemente de protectie).